Heavy Snowfalls in northern Spain

epaselect epa06361977 People walk under the snow in Burgos, northern Spain, 01 December 2017. An Artic mass of air caused heavy snowfalls in northern Spain and low temperatures in the country’s center. EPA-EFE/SANTI OTERO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *