LỊCH KHỞI HÀNH CHÂU ÂU 2019 - 2020

TUYẾN SỐ NGÀY Khởi Hành Kết Thúc SỐ CHỖ Hàng Không GIÁ
PHÁP- LUX- ĐỨC- BỈ-HÀ LAN 8 06/11/2019 13/11/2019 26 CZ 39.900.000
PHÁP- THỤY SỸ- Ý 10 10/11/2019 19/11/2019 26 QR 55.900.000
PHÁP- THỤY SỸ- Ý 10 15/11/2019 24/11/2019 26 TK 55.900.000
BẮC ÂU : ĐAN MẠCH - NA UY - THUỴ ĐIỂN - PHẦN LAN 10 17/11/2019 26/11/2019 16 QR 69.900.000
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 20/11/2019 27/11/2019 25 SQ 43.900.000
PHÁP- LUX- ĐỨC- BỈ-HÀ LAN 8 24/11/2019 01/12/2019 31 CZ 39.900.000
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 06/12/2019 13/12/2019 31 LX 43.900.000
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 25/12/2019 01/01/2020 26 SQ 49.900.000
PHÁP- THỤY SỸ- Ý 10 27/12/2019 05/01/2020 26 TK 58.900.000
ĐÔNG ÂU: THUỴ SỸ - ĐỨC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY - SÉC( 26 TẾT ) 10 20/01/2020 29/01/2020 16 QR 69.900.000
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (28 tết) 9 22/01/2020 30/01/2020 26 VNA 51.900.000
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ (30 tết - bay sáng) 8 24/01/2020 31/01/2020 26 LX 47.900.000
PHÁP- THỤY SỸ- Ý (M2 tết) 10 26/01/2020 04/02/2020 26 TK 61.900.000
PHÁP- THỤY SỸ- Ý (M2 tết) 10 26/01/2020 04/02/2020 26 CX 71.900.000
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (Mùng 4 Tết) 9 28/01/2020 06/02/2020 26 VNA 57.900.000
MONO ANH QUỐC (mồng 4 tết) 8 28/01/2020 04/02/2020 16 VNA 61.900.000
PHÁP- LUX- ĐỨC- BỈ-HÀ LAN (M4 Tết) 8 28/01/2020 04/02/2020 31 LX 47.900.000
PHÁP- LUX- ĐỨC- BỈ-HÀ LAN 8 23/02/2020 30/02/2020 31 CZ 39.900.000
PHÁP- LUX- ĐỨC- BỈ-HÀ LAN 8 25/02/2020 03/03/2020 31 LX 43.900.000
PHÁP- LUX- ĐỨC- BỈ-HÀ LAN 10 08/03/2020 15/03/2020 31 CZ 39.900.000
PHÁP- THỤY SỸ- Ý 10 18/03/2020 27/03/2020 26 TK 55.900.000
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 18/03/2020 25/03/2020 26 SQ 43.900.000
PHÁP- BỈ- HÀ LAN 8 22/03/2020 29/03/2020 31 CZ 39.900.000
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HL- ĐỨC 9 25/03/2020 02/04/2020 26 VNA  LIÊN HỆ
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 25/03/2020 01/04/2020 26 SQ 43.900.000
MONO THUỴ SỸ 7 01/04/2020 07/04/2020 16 SQ 56.900.000
PHÁP- THỤY SỸ- Ý 10 02/04/2020 12/04/2020 26 TK 55.900.000
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HL- ĐỨC 9 29/04/2020 07/05/2020 26 VNA  LIÊN HỆ
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 20/05/2020 27/05/2020 26 SQ 43.900.000
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HL- ĐỨC 9 27/05/2020 04/06/2020 26 VNA  LIÊN HỆ
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HL- ĐỨC 9 17/06/2020 24/06/2020 26 VNA  LIÊN HỆ
MONO THUỴ SỸ 7 20/06/2020 26/06/2020 16 SQ 55.900.000
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HL- ĐỨC 9 08/07/2020 16/07/2020 26 VNA  LIÊN HỆ
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 21/07/2020 28/072020 26 SQ 46.900.000
PHÁP - LUX - ĐỨC - THỤY SỸ 8 28/07/2020 04/08/2020 26 SQ 46.900.000
ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HL- ĐỨC 9 29/07/2020 06/08/2020 26 VNA  LIÊN HỆ
MONO THUỴ SỸ 7 29/08/2020 04/09/2020 16 SQ 57.900.000
MONO THUỴ SỸ 7 24/09/2020 30/09/2020 16 SQ 55.900.000